تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


«بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ»

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

پس شیطان هر دو را ازطریق آن لغزانید و آنان را از آنچه در آن بودند ، بیرون کرد. و به آنها گفتیم همگی فرود آیید! در حالی که بعضی دشمن دیگری خواهید بود و برای شما در زمین ، تا مدت معینی قرارگاه و وسیله بهره برداری خواهد بود﴿آیه ۳۶سوره بقره﴾

-شیطان که دشمن انسان است در بهشتِ آدم(ع) و حوا، حضور داشت و با ترغیب آدم(ع) و حوا به بهره گیرى از درخت منع شده آنان را به لغزش و نافرمانى خداوند کشانید

در نتیجه خداوند همه ی آنان را از بهشت خارج کرد و آدم را متوجه کرد که در زمین بعضی های شما دشمن بعضی دیگر خواهید بود چراکه  شیطان و ذریه اش  حساب خود را از برنامه هدایت الهی جدا کرده اند و با ترغیب آدم وهوا وفرزندانشان به سمت غفلت از آفریدگار و گناه بین شما دشمنی ایجاد میکنند 

و اما مدت زمان استقرار و سکونت آدمیان در زمین که دربردارنده وسایل زندگانى و معیشت براى زمانى موقت و نامعلوم است نیز نا مشخص است.

                                                              Satan is overt enemy for humans