تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


«بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ»

« َفَتلَقََّی َءادَمُ مِن رّبِهِّ ی کَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إنَّهُ هُوَ الّتّوابُ الّرحِیمُ »


پس آدم کلماتی را از سوی پروردگارش دریافت کرد پس توبه اش را پذیرفت بدرستیکه او بسیار توبه پذیرو مهربان است (آیه ۳۷ سوره بقره)

 

-  وجدان در ضمیر ناخودآگاه انسان قرار دارد تا هرگاه عمل ناشایستی مرتکب  شد مشروط براینکه قلب خود را سیاه و تار و آکنده از گناه نکرده باشد بتواند از آن بهره گیرد و اظهار ندامت کند

البته باید دانست که خداوند نسبت به بندگانش مهربان است ودر عین حال عادل

وکیفر نمیشود بنده ای مگر به وسعت گناهش نه بیشترو نه کمتر

پس اگر آدم به زمین نازل نمی شد متوجه قصور خویش نمی گردید

و لذت توبه را درک نمی کرد 

و بدون برخورد با رنج و زحمت مادی ارزش روح و راحت در بهشت را نمی یافت

آری توبه همان راهی است که خداوند رحمان آن را برای رهایی از گناه و گام نهادن مجدد انسان در مسیر هدایت قرار داد

اما توبه ای که در او انقلاب درونی و تحول فکری و عملی ایجاد کند

نه اینکه ظاهری و تزویری باشد.

                                ALLAH is relenting and kind