تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


سمت نماینده قضایی شرکتهای خصوصی در طرح دعوا  

راي بدوينظر به اینکه اولاًـ کپی اساسنامه بانک تقدیم نشده ثانياًـ آقای م.ر. به نمایندگی از بانک تجارت استان یزد به طرفیت شهرداری نقض رأی کميسيون ماده 77 به شماره فوق‎الذکر را خواسته و بانک مذکور خصوصی شده است، سمت وی در طرح شکایت محرز نیست. مستنداً به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري قرار رد شکایت صادر می‌گردد. قرار صادره وفق ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر ديوان عدالت اد

ادامه مطلب  

اعتراض به راي كميسيون تجديد نظر ماده 100 و درخواست فسخ راي تخريب و اعمال جريمه  

اعتراض به راي كمیسیون تجدید نظر ماده 100 و درخواست فسخ راي تخریب و اعمال جریمه
 
مرجع رسیدگی : شعبه 10 ديوان عدالت اداريشاكی : م. .....طرف شكایت : كمیسیون ماده صد شهرداری كرجموضوع شكایت و خواسته : اعتراض به راي كمیسیون تجدید نظر ماده 100 و درخواست فسخ راي تخریب و اعمال جریمهگردشكار : شاكی شكایت نامه ای به طرفیت خوانده بالا و به خواسته فوق الذكر تقدیم ديوان عدالت اداري نموده كه پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به كلاسه فوق ثبت گردیده است نسخه دوم

ادامه مطلب  

سمت نماینده قضایی شرکتهای خصوصی در طرح دعوا  

راي بدوينظر به اینکه اولاًـ کپی اساسنامه بانک تقدیم نشده ثانياًـ آقای م.ر. به نمایندگی از بانک تجارت استان یزد به طرفیت شهرداری نقض رأی کميسيون ماده 77 به شماره فوق‎الذکر را خواسته و بانک مذکور خصوصی شده است، سمت وی در طرح شکایت محرز نیست. مستنداً به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري قرار رد شکایت صادر می‌گردد. قرار صادره وفق ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر ديوان عدالت اد

ادامه مطلب  

شکایت از شهرداری در دیوان عدالت ( وکالت در دیوان عدالت)  

شکایت از شهرداری در ديوان عدالت و پیگیری تخصصی پرونده توسط وکلای پایه یک و کارشناسان ارشد حقوق :
شکایت از آراي کميسيون ماده ۱۰۰ شهرداری و دیگر تصمیمات شهرداریهای کشور در ديوان عدالت اداري
تنظیم دادخواست و لوایح ديوان عدالت اداري 
موسسه حقوقی وکیل مدافعان نوید عدالت
شماره: ۰۲۱۶۶۴۹۶۲۱۶      همراه: ۰۹۱۹۰۳۶۵۱۵۰
 

ادامه مطلب  

اعتراض به رای شعبه دیوان عدالت و کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب بالکن مغازه  

 
 
اعتراض به راي شعبه ديوان عدالت و کميسيون ماده صد مبنی بر تخریب بالکن  مغازه در شعب تشخیص ديوان عدالت اداري
بر اساس ماده ۴ قانون مدنی ،اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل اثری ندارد.این اصل در امور اداري نیز حاکم است به این معنا اگر مردم اقداماتی را در امور خود انجام دهند و بعدا این اقدامات بر اساس آیین نامه يا بخشنامه و ...دولتی باطل قلمداد گردد.اثر آن آن آیین نامه نسبت به مابعد تاثیر گذار بوده و نسبت به ماقبل اثری ندارد البته د

ادامه مطلب  

دیوان عوالت کشور  

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت 1339 قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شوراي دولتی» مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کميسيون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا درنيامد. با پیروزی انقلاب، با رویکرد «ایجاد نظام اداري صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول 170 و 173 قانون اساسی پایه­گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شوراي اسلامی در چهارم بهمن

ادامه مطلب  

مهلت های قانونی در آیین دادرسی مدنی  

✍مهلت های قانونی در قانون آئین دادرسی مدنی
 
1⃣ مهلت های 2 روز:
ماده 54
ماده 56
صدر ماده 68
ماده 125
 
2⃣ مهلت های 3 روز:
ماده 135
ماده 136
تبصره ماده 433
 
3⃣ مهلت های 5 روز:
ماده 64 ( فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی)
ماده 297 ( پاکنویس کردن رأی)
 
4⃣ مهلت های 7 روز:
ماده 259 : ایداع دستمزد کارشناس
ماده 260: اعتراض به نظریه کارشناسی
تبصره ماده 234: جرح گواه
ماده 242: دعوت از شهود
ماده 295: مهلت انشاء رأی
 
5⃣ مهلت های 10 روز:
ماده 54: قرار در دادخواست دفتر دادگاه
ماده 55: مهلت تودیع

ادامه مطلب  

راهنمایی پيگيري پرونده هاي قضايي از طريق اينترنت  

برچسپ ها:راهنمایی پیگیری پرونده های قضایی , راهنمایی پیگیری پرونده های قضایی از طریق اینترنت , پیگیری پرونده های قضایی با اینترنت , اموزش پیگیری پرونده های قضایی از طریق اینترنت , پیگیری پرونده های قضایی از طریق اینترنت
پیگیری پرونده های قضایی از طریق اینترنت
مدیركل دفتر برنامه‌ریزی و فناوری ديوان عدالت اداري كشور گفت: از این پس پیگیری پرونده‌های ديوان عدالت از طریق اینترنت و سامانه پيام كوتاه میسر استبه گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو

ادامه مطلب  

عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای اراضی ملی  

عدم صلاحیت ديوان عدالت اداري در رسیدگی به اعتراض از آراي کميسيون ماده واحده ادارة منابع طبیعی
 
 
تاریخ : 7/8/82 كلاسه پرونده: 82/10/2669 شماره دادنامه : 1712مرجع رسیدگی : شعبه دهم ديوان عدالت اداري شاكی : اداره كل منابع طبیعی ....طرف شكایت : ع.... خواسته : اعتراض به راي شماره 62-22/6/76 كمیسیون ماده واحده گردشكار: بتاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه 10 ديوان عدالت اداري به تصدی اینجانب نورالدینی تشكیل نموده است پرونده كلاسه فوق تحت نظر است شاكی دادخواستی به

ادامه مطلب  

رسیدگی به چه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست؟(بخش دوم)  

در این بخش که بخش دوم مطالب آشنائی با ديوان عدالت اداري و شرح وظایف وحدود اختيارات آن میباشد.به سوالات زیر پاسخ میدهیم:
۱_رسیدگی به چه دعاوی در صلاحیت ديوان عدالت اداري نیست؟
۲_هيات عمومی ديوان عدالت چه وظایفی بر عهده دارد؟
۳_در چه صورت ديوان عدالت مصوبه ای را ابطال میکند؟
۴_دستور موقت چیست و چگونه باید آنرا درخواست نمود؟
۵_احکام قطعی ديوان چگونه اجراء می شود؟
۶_ضمانت اجرائی استنکاف دستگاههای دولتی از اجراي آراي هيات عمومی و شعب ديوان چیست؟


ادامه مطلب  

تملک پس از ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری  

پس از ابطال رأی کميسيون ماده 12 قانون زمین شهری در محاکم دادگستری، هر گونه اقدام تملیکی مستند به آن فاقد توجیه قانونی و محکوم به ابطال است.
تاریخ راي نهایی: 1392/02/02     شماره راي نهایی: 9209970900700219
 
راي بدويشاکی مطابق فتوکپی سند مصدق ابرازی، مالک سه دانگ مشاعی از پلاک ... واقع در اهواز می‌باشد. مطابق محتويات پرونده، مالک سه دانگ دیگر از همین پلاک از اظهار نظر کميسيون ماده 12 که شش دانگ پلاک را موات تشخیص داده است، در محاکم دادگستری اعلام شکایت و از

ادامه مطلب  

ابطال عملیات ثبت توسط هیات نظارت  

هيات نظارت مكلف بوده اشتباه حادث شده و همچنین عمليات بعدی كه اشتباه مذكور در آن موثر بوده را ابطال و جريان ثبت طبق مقررات اصلاح گردد  
 
دادنامه شماره : 2366 مورخ : 26 / 12 / 83 كلاسه پرونده : ت 1 / 82 / 1297مرجع رسیدگی : شعبه اول تجدید نظر ديوان عدالت اداريتجدید نظر خواه : اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبستجدید نظر خوانده : شوراي عالی ثبت مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 2141 مورخ 27 / 9 / 82 صادره از شعبه محترم اول ديوان ع

ادامه مطلب  

صلاحیت محاکم دادگستری و دیوان عدالت نسبت به پرداخت بهای زمین تملکی شهرداری  

مطالبه معوض يا بهای ملک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در دادگاه عمومی منوط به اضهار عقیده ديوان عدالت اداري مبنی بر ذی حق دانستن خواهان است. راي دادگاه بدويدر خصوص دادخواست خانم ها 1-پ. 2- الف .شهرت هر دو الف. فرزندان ع.با وکالت الف.غ به طرفیت 1- شهرداری تهران ( شهرداری منطقه 4 ) 2- شرکت سهامی برق منطقه س تهران به خواسته حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت بهای روز 270 متر مربع مشاع جزء پلاک ثبتی 6720/198 قطعه 142 بخش 2 تهران با احتساب خسارات دادرسی مقوم

ادامه مطلب  

خرید سرقفلی ملک واقع در طرح تعریض شهرداری  

در خصوص معامله خرید سرقفلی ملک واقع در طرح تعریض شهرداری، به دلیل امکان فسخ از طریق دادگاه عمومی يا مطالبه بهای ملک در زمان اجراي طرح، تصدیق خسارت امکان‏پذیر نیست
تاریخ راي نهایی: 1391/10/19     شماره راي نهایی: 9109970903102625
راي ديوانملاحظه می‏‏گردد شاکی ... به طرفیت شهرداری به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تصدیق ورود خسارت اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتويات پرونده، صرف نظر از اینکه با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن خوانده پاسخ را ارسال

ادامه مطلب  

شرایط صدور رأی به تخریب بنا  

صدور رأی به تخریب در صورتی جایز است که کارشناس، تخریب را تجویز نماید و يا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود.
تاریخ راي نهایی: 1393/03/24     شماره راي نهایی: 9309970955300281
 
راي بدوينظر به این‎که اولاً- مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس، تخریب را تجویز نماید و يا این‎که جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانياً- تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف

ادامه مطلب  

عدم صلاحیت نسبت به ارتقای رتبه دانشگاهی  

تشخیص استحقاق و يا عدم استحقاق ارتقای رتبه دانشگاهی در صلاحیت کمیته‎ و هیأت ممیزه مربوطه بوده و خارج از صلاحیت ديوان عدالت اداري می‎باشد.
 
تاریخ راي نهایی: 1393/07/14     شماره راي نهایی: 9309970956000041
 
راي بدويدر خصوص دادخواست آقای خ.س. به‎طرفیت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به خواسته مطالبه حقوق دوران عدم اشتغال تاریخ ... لغایت ...، وجوه مرخصی‎های استفاده نشده تا زمان بازنشستگی مجدد، دريافت سود بانکی حاصل از تأخیر در پرداخت و ارتقاء یک رتبه دانشگاه

ادامه مطلب  

رضايت رسمي مالكين به احداث يك واحد در زير زمين قابل پذيرش نيست و مالكين قانوناٌ چنين حقي ندارند  

رضایت رسمی مالكین به احداث یك واحد در زیر زمین قابل پذیرش نیست و مالكین قانوناٌ چنین حقی ندارند
 
تاریخ رسیدگی : 29/4/81 كلاسه پرونده : 1/80/104 شماره دادنامه : 806مرجع رسیدگی : شعبه اول ديوان عدالت اداريشاكی : م... .....طرف شكایت : شهرداری تهران خواسته : ابطال راي 791799-10/11/79 كمیسیون تجدیدنظر شماره 6 ماده 100گردشكار: بتاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول ديوان عدالت ادراي بتصدی اینجانب دادرس امضاء كننده ذیل تشكیل است پرونده كلاسه فوق تحت نظر است شاكی داد

ادامه مطلب  

شکایت از اقدام خسارتبار مأمورین شهرداری  

بر اساس ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري؛رسیدگی به شکايات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و نیز شهرداریها در صلاحیت ديوان عدالت اداري است.
از طرفی با توجه به تبصره دو همان ماده «تعیین میزان خسارت وارده»از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو آن ماده،پس از صدور راي در ديوان بر«وقوع تخلف» با دادگاه عمومی است.
در دادنامه های زیر موضوعی مرتبط با مقرره بالا مورد رسیدگی قرار گرفته است:

ادامه مطلب  

اعتراض به رای کمیسیون مادة 56 قانون جنگلها  

اعتراض به راي کميسيون مادة 56 قانون جنگلها
 
تاریخ: 5/3/82 كلاسه پرونده : 82/10/917 شماره دادنامه : 414شاكی : علی ....
طرف شكایت : اداره كل منابع طبیعی آزاد شهرخواسته : اعتراض به راي مورخ 30/3/80 - شماره 17 صادره از جهت اجرائی ماده 56 قانون جنگلها و مراتع گردشكار: بتاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه 10 ديوان عدالت اداري بتصدی امضاء كننده ذیل تشكیل است پرونده كلاسه فوق تحت نظر است شاكی دادخواستی بطرفیت اداره منابع طبیعی آزاد شهر به دادگستری راميان تقدیم كه در ت

ادامه مطلب  

عدم استفاده از علامت تجاری به مدت سه سال موجب جواز تقاضای ابطال علامت از ناحیه دیگری می شود  

یکی از مواردی که اشخاص می توانند تقاضای ابطال علامت تجاری ثبت شده بنام دیگری را بنمایند این است که مالک علامت تجاری با وجود ثبت علامت از تاریخ ثبت، بدون دلیل موجه  به مدت سه سال کامل از علامت تجاری خود استفاده ننماید شخص ذينفع می تواند با اثبات این موضوع که مالک علامت به مدت مذکور وهمچنین اینکه تا مدت یک ماه قبل از تاریخ تقدیم دادخواست از علامت تجاری خود استفاده ننموده تقاضای لغو و ابطال علامت تجاری ثبت شده ی مورد استفاده قرارنگرفته را از د

ادامه مطلب  

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  

رأی شماره۹۸۵ هیأت عمومی ديوان عدالت اداري
با موضوع اعمال ماده۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري مصوب۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۹۱۵ـ ۷/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی
 
 شماره هـ/۹۳/۴۹۶  –  ۱۲/۶/۱۳۹۳      تاریخ دادنامه : ۳/۶/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۹۸۵       کلاسه پرونده : ۹۳/۴۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی ديوان عدالت اداري
شاکی: آقای حسن مقصودی
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ نس

ادامه مطلب  

الزام آور نبودن آرای وحدت رویـّـۀ دیوان عدالت اداری برای دادگاه های عمومی  

     آراي وحدت رویـّـۀ ديوان عدالت اداري صرفاً براي شعبات ديوان عدالت اداري الزام¬آور بوده و دادگاه¬های عمومی دادگستری تکلیفی به تبعیت از آنها ندارند.
تاریخ راي نهایی: 1391/06/05     شماره راي نهایی: 9109970221800734
راي بدويدر خصوص دعوی خواهان (ح. م.) با وکالت آقای (ب. ص.) به طرفیت خواندگان (و. د.) و (س. ک.) به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادله روز پلاک ثبتی 580/1 با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی. دادگاه نظر به اینکه رسیدگی

ادامه مطلب  

لزوم احراز تقصیر شهرداری در بروز حادثه توسط دیوان عدالت اداری قبل از اقامه دعوی مطالبه خسارت  

اقامه دعوای مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت نکات فنی و ایمنی منجربه حادثه به طرفیت شهرداری، منوط به اثبات تقصیر شهرداری در دیون عدالت اداري است.
صلاحیت عام- مسئولیت مدنی-شهرداری-ديوان عدالت اداري- تقصیرمستندات: تبصره 1 ماده 13 از قانون ديوان عدالت اداردادنامه: 9109970001001150 مورخ : 1391/10/04                                             راي دادگاهدر خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ر.ص. به طرفیت شهرداری به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 1/750/000 ری

ادامه مطلب  

امکان شکایت خلبانان و کارکنان شرکت هواپیمائی آسمان علیه این شرکت در دیوان عدالت اداری  

امکان شکایت خلبانان و کارکنان شرکت هواپیمائی آسمان  علیه این شرکت در ديوان عدالت اداري
 
این راي به دلیل وجود اختلاف نظر در مورد ماهیت حقوقی شرکت هواپیمائی آسمان مبنی بر خصوصی و يا دولتی بودن این شرکت صادر شده که در نهایت به شرح زیر حکم به امکان طرح شکایت خلبانان و کارکنان این شرکت در ديوان عدالت اداري و نه هيات حل اختلاف کارگری به دلیل دولتی تلقی نمودن این شرکت صادر گردید. 
 
رأی شماره های ۴۹۲ ـ ۴۹۱ هیأت عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: شکا

ادامه مطلب  

ارزش اثباتی استناد به وضعیت املاک همجوار  

استناد به وضعیت املاک همجوار و عدم برخورد مامورین شهرداری با تخلفات ادعایی، از موجبات مثبت ادعای مالک در تقاضای نقض راي کميسيون مادة 100 مبنی بر تخریب و اعاده به وضع سابق باشد.
شعبة سی ام ديوان عدالت اداري در راي شمارة 9109970903004334 مورخ 12/12/1391 به این استدلال که تصاویر تقدیمی خواهان از املاک همجوار حکایت از تایید ادعای شاکی را دارد، راي کميسيون مادة صد در خصوص قلع و قمع بنا بدلیل اضافه بنا و مازاد پروانه ساختمانی را نقض و به شعبة هم عرض جهت صدور را

ادامه مطلب  

عدم نیاز به اثبات استحقاق نزد دیوان عدالت اداری جهت مطالبه بهای املاک تصرفی ادارات دولتی  

جهت مطالبه بهای املاک تصرفی ادارات دولتی،نيازی به اثبات استحقاق در ديوان عدالت اداري نمی باشد و محاکم دادگستری طبق قاعده صلاحیت عام باید رسیدگی کنند.راي دادگاه بدويدرخصوص دعوی خانم ن.ی. با وکالت آقايان 1- م.ی. 2- م.الف. به طرفیت 1- وزارت راه و شهرسازی 2-الف.3-ش. به خواسته مطالبه بهای روز سه دانگ از شش دانگ 8176 متر مربع زمین از پلاک ثبتی 2/34 تهران 2-مطالبه اجرت المثل يام تصف با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات دادرسی، نظر به اینکه شکایت از تصمیمات و

ادامه مطلب  

دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به چه دعاوی را دارد(بخش اول)  

ديوان عدالت اداري صلاحیت رسیدگی به چه دعاوی را دارد؟(بخش اول)
از بنده در خصوص ديوان عدالت اداري و اینکه اساسا صلاحیت رسیدگی به چه دعاوی را دارد سوال میشود و اینکه آيا شاکی براي طرح دعوی در این مرجع و يا طرف شکایت در این مرجع میبایست خصوصیت خاصی داشته باشد و نحوهدطرح دعوی در این مرجع چگونه است و...سوال میشده متاسفانه بسياری از مردم از کارکرد به واقع کاملا حرفه ای و تخصصی این مرجع تظلمات آگاهی نداشته و در نتیجه بدون اینکه بدانند زيانهای زيادی ر

ادامه مطلب  

مرجع رسیدگی به ادعای عدم تعلق عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها  

دادگاه‌های عمومی مرجع صالح رسیدگی صحت يا مغایرت مصوبات شوراي شهر هستند (و نه ديوان عدالت اداري) و لذا چنانچه اعتراضی نسبت به قانونی‌بودن مصوبات آن‌ها و عمل مطابق آن طرح شود، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. در این راستا اعتراض بانک‌ها راجع به الزام به پرداخت عوارض کسب و پیشه مصوب شوراي شهر و رأی صادره از کميسيون 77 شهرداری بر مبنای آن، وارد بوده و از آن‌جا که بانک‌ها واحد صنفی محسوب نمی‌شود، عوارض کسب و پیشه تعیین‌شده از سوی شهرداری به آن

ادامه مطلب  

وکالت قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ملکی شهرداری ثبتی دیوان عدالت اداری امور کیفری خانواده 09371439  

وکالت
قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ملکی شهرداری ثبتی ديوان عدالت اداري امور کیفری خانواده
09371439979
https://telegram.me/vekalatmajid
براي دانلود جزوه های حقوق به آدرس کانال تلگرام بالا مراجعه کنید
براي دانلود حقوق مدنی 1 تا 8 صوتی 
حقوق تجارت صوتی
ایین دادرسی مدنی صوتی
جزا ی عمومی صوتی
جزایی اختصاصی صوتی
ایین دادرسی کیفری
ازمون وکالت
ازمون قضاوت
ازمون کارشناسی ارشد 
حقوقی مدنی تشریح ماده به ماده
تمام فایلهای صوتی استاد بهنام اسدی
دکتر شهبازی
استاد محبی


ادامه مطلب  

شرایط اخذ سند مفروزی  

احد از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء نمی‌تواند مبادرت به اخذ سند مفروزی نماید و اخذ سند مفروزی منوط به وجود تقسیم‌نامه بین شرکاء است.
تاریخ راي نهایی: 1393/09/08     شماره راي نهایی: 9309970221801140
راي بدويدر خصوص دادخواست آقای ط.م. فرزند ص.ع. با وکالت بعدی آقای ح.ی. به طرفیت 1- آقای ع.م. با وکالت آقای الف.ک.ر 2- اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته تقاضای ابطال رأی کميسيون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی ... ورامین و نیز ابطال سند رسمی پلاک مرقوم با احتساب کلیه

ادامه مطلب  

رأی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی دیوان عدالت به شکایات علیه شرکت هواپیمایی آسمان  

ديوان عدالت اداري،مرجعی است که به منظور رسیدگی به شکايات اشخاص خصوصی از تصمیمات و اقدامات  مأمورین دولتی،دستگاههای دولتی،شرکتها و سازمانهای دولتی و سازمانهای عمومی غیردولتی و شهرداریها؛ایجاد شده است.
در مورد معيار دولتی يا خصوصی بودن شرکتها بایستی گفت هر چند قاعدتاً بر اساس اینکه سهام شرکتهای تجاری در مالکیت کدام یک از بخشهای خصوصی يا دولتی است،می توان به خصوصی يا دولتی بودن شرکت پی برد، با این حال آشفتگی های ایجاد شده در مورد انتقال س

ادامه مطلب  

امکان درخواست ابطال پروانه ساختمانی خلاف قانون همسایگان مجاور و غیر مجاور  

همسایگان مجاور و غیر مجاور می توانند به دلیل تضییع حقوق خود در خواست ابطال پروانه ساختمانی که بر خلاف قوانین و مقررات شهر سازی صادر شده را نمایند
 
نظریه مشورتی کميسيون حقوقی ديوان عدالت اداري
هرگاه شهرداری پروانه ساختمانی با تخلف از مقررات شهر سازی «طرح جامع و طرح تفضیلی » صادر کند، آيا اشخاص ذی نفع و متضرر يا همسایگان می توانند به عنوان شاکی به تخلف شهرداری از مقررات مربوطه استناد و به منظور ابطال پروانه ساختمانی در ديوان عدالت اداري طر

ادامه مطلب  

اعتراض به رای داور بر اساس قانون قبلی ده روز می باشد  

اعتراض به راي داور بر اساس قانون قبلی ده روز می باشد
 
راي دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی مركز تهیه و توزیع كالا به طرفیت شركت تولیدی پ... به مدیریت آقايان ... از ردی شماره 969 ـ 968 مورخ 29/9/85 شعبه سی و سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران كه بموجب آن ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواه بخواسته اجراي راي داوری مورخ 9/10/83 حكم بر ابطال آن (راي داوری) موضوع پرونده دعوی تقابل شركت تجدیدنظر خوانده در پرونده بدوي صادر گردیده است دادگاه باتوجه به تاریخ 23/11/78 قرارداد كه شرط

ادامه مطلب  

ابطال وضع عوارض بر انتقال (معامله) سرقفلی توسط شورای شهر در دیوان عدالت اداری  

ابطال وضع عوارض بر انتقال (معامله) سرقفلی توسط شوراي شهر در ديوان عدالت اداري
 
بر اساس مصوبه اخیر شوراي شهر تبریز ،هرگونه معامله در مورد سرقفلی اماکن تجاری صرفنظر از مالياتی که توسط متعاملین پرداخت میگردد ،مشمول پرداخت عوارض نقل و انتقال بوده و میبایست همزمان با انتقال معامله پرداخت گردد.به هرحال به دلایلی که در ذیل نقل میگردد این مصوبه خلاف قانون بوده و به همین دلیل نیز در هيات عمومی ديوان عدالت اداري ابطال گردید.اما فراموش نکنیم که قبل

ادامه مطلب  

ابطال سند مالكيت و اعاده مالكيت به حالت سابق از امور ترافعي و نياز به رسيدگي در محاكم عمومي را دارد  

ابطال سند مالكیت و اعاده مالكیت به حالت سابق از امور ترافعی و نياز به رسیدگی در محاكم عمومی را دارد  
بتاریخ: 20/10/82 شماره دادنامه: 82/2336 كلاسه پرونده: 82/7/2298مرجع رسیدگی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهرانبتاریخ 20/10/82 دروقت فوق العاده شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضاء كنندگان ذیل تشكیل است پرونده كلاسه فوق تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق و محتويات پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید.(راي د

ادامه مطلب  

اعتراض به راي هيات حل اختلاف مالياتي  

اعتراض به راي هيات حل اختلاف مالياتی
 
تاریخ : 2/4/1381 شماره دادنامه :116 كلاسه پرونده : 79/294راي هيات عمومی ديوان عدالت اداريمطابق ماده 244 قانون مالياتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هر هيات حل اختلاف مالياتی از سه عضو تشكیل می شود كه عبارتند از یك نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارايی و یكنفر از قضات شاعل يا بازنشسته دادگستری و نماینده نظام پزشكی در مورد درآمد مربوط به امور پزشكی ، نماینده كانون وكلاء در مورد درآمد حاصل از وكالت و مشاور حقوقی ، نم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1